Forretningsbetingelser

 

MalerCarsten.dk ApS i forbindelse med malerarbejder.

 

 


Betalingsbetingelser; 7 dage netto kontant, fra fakturadato, der betales kontant, mobilepay eller ved bankoverførelse, Rykkergebyr 100.- pr. rykker. Rente ved for sent indbetaling for private, diskontoen + 7 % p.a. Erhvervskunder 2 % pr. måned.
 
Reklamationer vedrørende faktura skal ske inden 8 dage fra fakturadato. Reklamationer vedrørende arbejdet skal ske inden 5 år fra opstartsdato på malerarbejde.
A conto; MalerCarsten ApS kan forlange a conto, ved arbejder udover 14 dages varighed, uanset årsagen hertil. Eller som betaling af leveret malervarer. Betalingsbetingelser som normale betalingsbetingelser.
Timelønsarbejder; Ved timelønsarbejde faktureres efter en fast timepris 360.- + moms (450.- inkl. moms). kørsel efter timetakst. samt faktureres varerforbruget efter detailpris.
Prisoverslag; Prisoverslag er ikke bindene fra MalerCarsten.dk Aps side. hvis fast pris ønskes skal der udarbejdes et tilbud. Se under tilbud.
Tilbud; Tilbuddet er gældene i 30 dage. Ved accept af tilbudet er dette bindene fra begge parter. Det skal bemærkes at kun den behandlingsform som er skrevet i tilbuddet er gældene, hvis anden behandlingsform skal udføres, er dette ekstraarbejde som faktureres ud over tilbuddet, MalerCarsten.dk ApS er dog forpligtet til at meddele kunden om arbejdet, samt hvad det koster ekstra, dette gøres skriftligt.
Hvis tidsfrist er gældene skal dette være noteret i tilbuddet, se endvidere under tidfrist og adgangsforhold.
 
Tidsfrist og adgangsforhold. Hvis MalerCarsten.dk ApS bliver forsinket pga. anden entreprenør, anden behandlingsform, produktforskrifterne ikke kan overholdes, eller sygdom, kan malerfirmaet ikke gøres ansvarlig, malerfirmaet er dog forpligtet til at kræve tidfristforlængelse. Rummene som malerbehandles skal være ryddet, der skal være 1 m bred adgang til pladsen, hvis nøgle ikke udleveres og der ikke er adgang til pladsen når MalerCarsten.dk ApS møder Mellem 8-16 i hverdage, er malerfirmaet berettiget til at fakturere den faktiske tid som han måtte vente. Adgang til toilet samt vask for rengøring af redskaber skal være til stede indenfor 50 m, hvis dette ikke er muligt, faktureres den tid som bruges til nærmeste facilitet.
 
Forsikringer. MalerCarsten.dk ApS har erhvervs ansvarsforsikring hos Danske forsikring.